top of page

Jak na fixaci cen za energie?

Cena elektřiny je číslo napsané na vašem účtu za elektřinu – většina spotřebitelů elektřiny to prostě akceptuje a vůbec o tom nepřemýšlí. Ceny elektřiny se však velmi liší: někdy jsou vysoké a někdy nízké, závisí na mnoha faktorech a liší se v jednotlivých zemích. Jak funguje fixace ceny energií?


Jak funguje fixace cen energií

Fixace cen se dá provést díky tomu jak pracuje celý energetický trh. Je důležité si vybrat spolehlivého prodejce, který nakupuje elektřinu na burze s dostatečným předstihem. Může tak svým zákazníkům nabídnout tarify s fixní cenou.

Abyste mohli takovou nabídku využít, musíte být s daným prodejcem svázáni smlouvou alespoň jeden rok, nejčastěji se jedná o dva až tři roky. Při podpisu takové smlouvy však musíte počítat s určitým rizikem. V případě poklesu cen bude muset spotřebitel s garancí ceny platit účty podle přijatého tarifu. Obecně specialisté doporučují uzavírat smlouvy s prodejci energií maximálně na dobu 24-36 měsíců. Český energetický trh vykazuje značnou dynamiku. Můžete tedy předem odmítnout návrhy, u kterých je doba trvání smlouvy delší než 36 měsíců. Dohody podepsané na pět let jsou krajně nevýhodné. Jak však praxe ukazuje, na trh s tímto typem nabídek naštěstí vstupuje stále méně a méně prodejců.


Přečtěte si smlouvu

Než podepíšete smlouvu, důkladně si ji přečtěte. Právě zde často schovávají prodejci různé háčky. Kromě ceny produktu existuje několik dalších faktorů, které ovlivňují ziskovost dané nabídky. Smlouva bude pravděpodobně obsahovat informace o smluvních pokutách, které se mohou uplatnit v případě porušení smlouvy o prodeji elektřiny. Stává se, že za jeden měsíc předčasného ukončení smlouvy si firmy účtují vysoký poplatek. Zapomenout nelze ani na přílohy přiložené ke smlouvě, jako je například nabídkový ceník. Obsahují také řadu ustanovení, která ovlivňují výhodnost dané nabídky. Jsou tam také uvedeny termíny daných akcí, např. žádný poplatek za obchodování, množství volné energie atd.

bottom of page